Szkoła Demokracji


Współdecydujemy razem! - Dobre praktyki w zakresie podejmowania decyzji w szkołach. Film zrealizowany w ramach projektu "Szkoła Demokracji" przez naszą absolwentkę Karolinę Kochlewską.

Film został nagrany w Społecznym Gimnazjum nr 20 im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie, które wprowadza w życie społeczności szkolnej elementy demokratycznego podejmowania decyzji. Podstawą prawną współdecydowania w szkole jest Konstytucja Rzeczpospolitej Szkolnej, która określa, że władzę w szkole sprawują trzy stany: uczniowski, rodzicielki i nauczycielski (później doszedł stan absolwencki). Na mocy Konstytucji w szkole istnieje trójpodział władzy – tak ja w Polsce. Władze ustawodawczą sprawuje Sejm Szkolny, władzę wykonawczą Rada Szkoły, a sądowniczą Sąd Szkolny. W skład każdej instytucji wchodzi równa liczba przedstawicieli każdego ze stanu, którzy wybierani są co roku w demokratycznych wyborach.
Sejm ustanawia prawo szkolne i jest odpowiedzialne za podejmowanie kluczowych decyzji, Rada Szkoły animuje codzienne życie, a Sąd rozstrzyga spory zaistniałe w obrębie społeczności szkolnej. W szkole również funkcjonuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który pełni rolę mediatora w przypadku konfliktu. Ponadto każda z klas wspólnie ze swoim wychowawcą lub swoją wychowawczynią ma dużą niezależność w decydowaniu o takich sprawach jak wspólne wyjścia, wycieczki, nazwa i wystrój klasy.

Projekt „Szkoła Demokracji” powstał aby wspierać szkoły we wprowadzaniu szkolnej demokracji. Szkoła to pierwsze miejsce, w którym młodzi ludzie mogą doświadczy działalności społecznej i funkcjonowania demokracji w praktyce. Szkoła może być swoistym laboratorium miejscem testowania różnych możliwości. 
Na podstawie doświadczeń 7 lat prowadzenia programu „Samorząd Uczniowski” i współpracy z ponad 1000 szkół wyodrębniliśmy 7 obszarów, kluczowych dla stworzenia dobrych warunków do rozwoju obywatelskiego uczniów i uczennic. Każda szkoła, która zrealizuje obszary demokratycznej szkoły, otrzyma certyfikat jakości pt. „Szkoła Demokracji”. Chcemy promować dobre praktyki szkolnej demokracji i wspierać szkoły w poprawianiu swojego funkcjonowania w tym obszarze.
Informacje pochodzą ze strony: http://www.samorzaduczniowski.pl

Komentarze

Popularne posty