Posiedzenie nowego Sejmu szkolnego

W poniedziałek 5 lutego odbyło się posiedzenie Sejmu Szkolnego.
Było to bardzo sprawnie przeprowadzone spotkanie posłów z trzech stanów: uczniowskiego, nauczycielskiego i rodzicielskiego.
Obradom przewodniczył Marszałek Sejmu, Pan Michał Ziątek - nauczyciel historii. Towarzyszyły mu wicemarszałkinie: Pani Małgorzata Ordowska-Klimaszewska i Danusia Czupta z klasy Nutella.

Na posiedzeniu zrealizowano trzy postulaty:
- w tajnym głosowaniu wybrano skład reprezentantów naszego sejmu na zgromadzenie Sejmu Wielkiego, w którym znajdą się przedstawiciele ze wszystkich szkół Zespołu Bednarska. W sumie będzie to 56 posłów.
- po burzliwych dyskusjach wybrano temat tegorocznego projektu interdyscyplinarnego. Jest nim "Kultura jedzenia". W ostatecznym głosowaniu brano jeszcze pod uwagę następujące tematy: "Teorie Spiskowe" oraz "Fotografia"
- ustalono karę bednarową za złamanie zakazu opuszczania terenu szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych. Wynosić ona będzie 30 Bednarów. Termin wykonania tej ustawy wszedł następnego dnia o godz. 12:00.

Uważamy, że spotkanie Sejmu Szkolnego było bardzo udane. Jak rzadko kiedy trwało tylko 3 godziny i udało się omówić wszystkie planowane tematy.

Komentarze

Popularne posty